Silnejsia ako smrt je naveky Tvoja laska - Citanie 1Kor 13