03.07.2007 68 obrázky Share: , ,
Slávnostný ukončenie akademického roka 2006/2007 v UPeCe (31.5.2007) (photo by Andrej)