Koncert pre Haiti

02/25/10 32 images Share: , ,
...pár dokumentačných (photo by Baki)