Koncert pre Haiti

25.02.2010 32 obrázky Share: , ,
...pár dokumentačných (photo by Baki)