30.09.2010 33 obrázky Share: , ,
predstavovanie prvákov (photo by Matix)